Lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Ēvalda Valtera ielā 44 publiskās apspriešanas sanāksme - ieraksts

Lejuplādēt failu Mobilā versija
skaties.riga.lv