Mājokļu un vides komitejas un Satiksmes un transporta lietu komitejas kopīgā sēde

skaties.riga.lv