Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas kopīgā sēde

skaties.riga.lv