Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas un Satiksmes un transporta lietu komitejas kopīgā sēde

skaties.riga.lv