Mājokļu un vides komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas kopīgā sēde

skaties.riga.lv