Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme [ieraksts]

Lejuplādēt failu