Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdes

Pilsētas īpašuma komitejas sēdes

Pilsētas attīstības komitejas sēdes

Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdes

Sociālo jautājumu komitejas sēdes

Mājokļu un vides komitejas sēdes

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes

Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdes

Mājokļu un vides komitejas un Satiksmes un transporta lietu komitejas kopīgās sēdes

Mājokļu un vides komitejas un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas kopīgās sēdes

Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas kopīgās sēdes

Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas un Satiksmes un transporta lietu komitejas kopīgās sēdes

Mājokļu un vides komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas kopīgās sēdes